Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

Tájékoztató az óvodai előjegyzésről

 

a 2018/2019-es nevelési évre


2018. május 7-11-ig óvodai előjegyzés.

Kérjük, hozzák el a beiratkozó gyereket is.

                        2018. május   7. 1400-1700

                        2018. május   8.   800-1200

                        2018. május   9. 1400-1700

                        2018. május 10. 1400-1700

                        2018. május 11.   800-1200

Az előjegyzés sorrendje nem döntő a felvételt illetően.

-       2018. június 4. (hétfő) a felvételről vagy átvételről szóló kiértesítés határideje

-       2018. szeptember 3. (hétfő) első óvodai foglalkozási nap

 

 

A beiratkozáshoz szükséges:

 

-       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító / A gyermek személyi azonosítója Anyakönyvi kivonata

-       A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány / A gyermek lakcímkártyája

-       A gyermek társadalombiztosítási igazolványa / A gyermek TAJ kártyája

-       Az egyik szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa / Az egyik szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája

-       Igazolás óvodaérettségről (gyerekorvos adja ki)

 

 

 

Mottó:

                                                             “Engem ne emeljen a magasba senki,

                                                              Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

                                                              Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani,

                                                              De érteni akar,

                                                              Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

“Birtalan Ferenc: Míg megnövök”

HITVALLÁSUNK:

A Játékvilág óvodai program nevelési hitvallását a fenti idézet líraian fejezi ki.

Küldetésünk a gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése. Ennek alapfeltétele:

-  A gyermekek minél többoldalú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete;

- Az egyénileg különböző belső érési folyamatok figyelembevétele és a külső fejlesztő hatások tervszerű és céltudatos összehangolása.

Programunk a gyermekek és felnőttek együttes, egymásra ható kapcsolatát tükrözi, melyben a felnőttek érvényesítik a gyermekek mindenek felett való érdekeit; a gyermekek a felnőttekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ megismerése felé.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat; mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet:

- A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat játékosan éljék meg;

- Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

- Szabad, önindította módon játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat;

- Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai hatásoknak;

- A munka jellegű feladatok játékosan komoly ellátásán és gyakorlásán keresztül jussanak el az iskolai feladatok “játszi könnyedségű” teljesítéséig.

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.