Fővárosi Önkormányzat Óvodája


 Az óvodai jelentkezés időpontjai:

 
 2016. május   2. hétfő:           14-17-ig

           május   3. kedd:             8-12-ig

           május   4. szerda:        14-17-ig

           május   5. csütörtök:   14-17-ig

           május   6. péntek:          8-12-ig

 

 

 

Kérjük, hozzák el a beiratkozó gyereket is.

 

A beiratkozás sorrendje nem döntő a felvételt illetően.

 

-       2016. június 1. (szerda) a felvételről vagy elutasításról szóló kiértesítés határideje

 

-       2016. szeptember 1. (csütörtök) első óvodai foglalkozási nap

 

 A beiratkozáshoz szükséges:

 

 -       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító / A gyermek személyi azonosítója Anyakönyvi kivonata

 

-       A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány / A gyermek lakcímkártyája

 

-       A gyermek társadalombiztosítási igazolványa / A gyermek TAJ kártyája

 

-       Az egyik szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

-       Igazolás óvodaérettségről (gyerekorvos adja ki)
XI. Budapesti Óvodapedagógiai Napok

Jelentkezési lapKedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket,

hogy a Kézműves nyílt napot a Húsvét jegyében

március 23-án szerdán, 1/2 10-11-ig tartjuk.

 

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk nyári zárása megváltozott!

Új időpont: 2016. július 11-től 2016. augusztus 16-ig


 

Az óvodánk iránt érdeklődők számára az alábbi   programot kínáljuk:

 

  2016. április 11-én, hétfőn du. 1630 - tól

 

 SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

 

 a Fővárosi Önkormányzat Óvodájáról.

 

 (Kérjük, hogy ezen csak felnőttek vegyenek részt)

 

 
 
 2016. április 12-én, kedden 930-11-ig

 

 NYÍLT NAP

 

 családi betekintési lehetőség óvodánk életébe.

Kérjük, hogy váltócipőt hozzanak magukkal, hogy a csoportba be tudjanak menni.
Kedves Szülők!

 

Két fontos, kifejezetten Szülőknek szóló programunkat szeretnénk a figyelmükbe ajánlani.

1. Programunk: 2016. február 3-án (szerdán) 14-18 óráig

 

Közös főzésre várjuk Önöket alagsori konyhánkba.

 

A 3 fogásos menüt összeállította és a főzést vezeti: volt óvodapedagógus kollégánk dr. Szécsi Árpádné Zsuzsi néni, aki több évtizeden keresztül foglalkozott az óvodás korosztály (és a felnőttek) egészséges életmódjával, táplálkozásával.

  Az érdeklődőktől visszajelzést kérünk a csoportos óvó néniknél.

 

2. Programunk: 2016. február 23-án (kedden) 1630-kor

 

 Antal Judit óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember tart előadást óvodánkban a szülőknek és az érdeklődőknek.

 Az előadóval folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk, és óvodánkban rendszeresen vezet tanfolyamokat óvodapedagógusoknak.

 Előadása a mindennapi és eredményes gyermekneveléshez nyújt elméleti és gyakorlati segítséget a szülőknek, családoknak, pedagógusoknak.

 Az érdeklődőktől visszajelzést kérünk a csoportos óvó néniknél.

 Az előadás részvételi díja: 1000,- FT/fő.
     Mottó:

                                                             “Engem ne emeljen a magasba senki,

                                                              Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

                                                              Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani,

                                                              De érteni akar,

                                                              Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

“Birtalan Ferenc: Míg megnövök”

HITVALLÁSUNK:

A Játékvilág óvodai program nevelési hitvallását a fenti idézet líraian fejezi ki.

Küldetésünk a gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése. Ennek alapfeltétele:

-  A gyermekek minél többoldalú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete;

- Az egyénileg különböző belső érési folyamatok figyelembevétele és a külső fejlesztő hatások tervszerű és céltudatos összehangolása.

Programunk a gyermekek és felnőttek együttes, egymásra ható kapcsolatát tükrözi, melyben a felnőttek érvényesítik a gyermekek mindenek felett való érdekeit; a gyermekek a felnőttekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ megismerése felé.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat; mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet:

- A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat játékosan éljék meg;

- Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

- Szabad, önindította módon játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat;

- Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai hatásoknak;

- A munka jellegű feladatok játékosan komoly ellátásán és gyakorlásán keresztül jussanak el az iskolai feladatok “játszi könnyedségű” teljesítéséig.

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.