Fővárosi Önkormányzat Óvodája


Játékvilág Óvodai Program 2018.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2018.

HÁZIREND 2018.

Panaszkezelési szabályzat

 

 

Különös közzétételi lista 

 

12 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

 

Ebből:

             3 fő      pedagógus szakvizsgás mesterpedagógus, szaktanácsadó

 

             2 fő      felsőfokú óvodapedagógus – pedagógus szakvizsga

 

            1 fő      felsőfokú óvodapedagógus – néptánc-oktatói diploma

 

            6 fő      felsőfokú óvodapedagógus

 

1 fő     okleveles óvoodapszichológus

1 fő     gyógypedagógus-konduktor

 

 Dajkák száma:          5 fő

 

Dajkák végzettsége:

 

            5 fő      gimnáziumi érettségi – dajkaképző

           

 Pedagógiai asszisztens:

 

            1 fő      pedagógiai asszisztens szakvizsga

 

Óvodatitkár:

 

          1 fő       gimnáziumi érettségi

 

Óvodai csoportok száma:        5

 

Halacska –  középső csoport                23 fő

 

 Óvodapedagógusok: Csicsák Antalné és Ráczné Gujgiczer Lívia

 Dajka: Simon Emőke

 

Pillangó – évismétlő nagycsoport       19

 

  Óvodapedagógusok: Dummel Viktória és Karakas Zita

  Dajka: Ungvári Tímea

 

Méhecske – kiscsoport                        21

 

 Óvodapedagógusok: Darvas Fruzsina és Pásztor Mónika

 Dajka: Pocsai Renáta

 

Süni– nagycsoport                              21 fő

 

 Óvodapedagógusok: Becker Anikó és Pákozdi Katalin

 Dajka: Pavanelloné Szalai Éva

 

Réce – vegyes életkorú csoport          24 fő

 

 Óvodapedagógusok: Borsos Danka és Wiedner Mónika

 Dajka: Schamberger Éva

 

 Csoporton kívüli óvodapedagógus: Kocsisné Pávlicz Ágota

 

 Az óvodai nevelési év rendje:

 

szeptember 1-től augusztus 31-ig folyamatosan működő intézmény, mely időtartamon belül nyáron 6 hétre bezár.

 

Nevelés nélküli napok száma: 5, ezen idő alatt ügyeletet biztosítunk

2019. november 15.

2019. december 20.

2020. február 21.

2020. április 17.

2020. június 5.

 

Iskolai őszi szünet: 2019. október 28-31-ig

 

Iskolai téli szünet: 2019. december 27-től 2020. január 3-ig

 

Iskolai tavaszi szünet: 2020. április 9-14-ig

 

A nyári zárás időpontja: 2020. július 6-tól augusztus 15-ig

 

Munkaszüneti napok, és munkanapok átcsoportosítása:

 

2019. december 24-e helyett munkanap december 7-a szombat

2019. december 27-e helyett munkanap december 14-e szombat

 

Műszakok beosztása:

 az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak

 7-től 1730-ig, a teljes nyitva tartás alatt óvodapedagógus van a gyerekekkel

 

Vezetőség benntartózkodásának rendje: 

 Óvodavezető: 8-16 óráig

 Óvodavezető-helyettes: munkarendje szerint délelőtt vagy délután

 

Óvodai étkezéstérítési díj: 792,- Ft/nap, melyből a szülő által fizetendő összeg: 396,- Ft/nap

 2015. szeptember 1-től módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011 (XII.29) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. (Részletes tájékoztató és „Nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges nyomtatvány az óvodatitkárnál vehető át.)

 

Az új nevelési évre szóló óvodai felvétel:

 az adott évben aktuálisan a fenntartó által meghatározott időpontnak megfelelően „Hírdetmény”-ben tesszük közzé

 Nyílt napok:

 Tájékoztató új szülőknek: 2020. április 20.

 Nyílt nap az új családoknak: 2020. április 21.

 Előjegyzés, melynek várható időpontja: május első hete

 

Tervezett, jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

 2019. szeptember 26.  szüret az óvodában a Kolompos együttessel

 2019. szeptember 30. Magyar Népmese napja

 2019. október 1.         Zene Világnapja          

 2019. október 9.         Állatok Világnapja

 2019. október 15.       „erdei óvoda” találkozó

 2019. október 16.        Őszi kirándulás a Normafához

 2019. november 11.      Márton nap

 2019. november          adventi előkészületek

 2019. december 1.      Alapítványi koncert

 2019. december 5.      óvónők bábelőadása

 2019. december 6.      Mikulás az óvodában

 2019. december 10.      Kézműves nyílt nap a családokkal

 2019. december 13.    Madárkarácsony

 2019. december 16.    Gyermekkarácsony

 

 2020. január 9.          Téli kirándulás a Normafához (időjárástól függ)

 2020. január 21.          Nagyszülők napja

2020. január 22.          Magyar Kultúra Napja

 2020. február 2.           Mackónap

 2020. február 20.         Farsang

 2020. március 10.        Március 15-i ünnepi műsor

 2020. március 22.        Víz világnapja

 2020. március 25.        Tavaszi kirándulás a Normafához

 2020. április 11.           Költészet napja

 2020. április 16.           Kézműves nyílt nap a családokkal

 2020. április 22.           Föld napja

 2020. május 3-tól         Anyák napja hete

 2020. május 10.           Madarak és fák napja

 2020. május 28.           Gyermeknap

 2020. május 29.           Az óvoda születésnapja du. 15-18-ig

 2020. június 1-től         búcsúzók hete

2020. június 3.              Egész napos kirándulás a Normafához

 2020. június 4.             Nemzeti összetartozás napja

 2020. június 8-10.       "Falusi óvoda" Vászolyban

 2020. június 21-26.       „Erdei óvoda” Királyréten

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 1. A 2016-os év folyamán négy mesterpedagógust érintő tanfelügyeleti ellenőrzés összesített eredménye a következő: 
  Kompetenciák: 
  1. Pedagógiai módszertani felkészültség: 97,78% 
  2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók: 95,7% 
  3. A nevelés, ismeretátadás, a tanulás támogatása: 100% 
  4. A gyermek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése...: 100% 
  5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése...: 100% 
  6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése: 100% 
  7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: 100% 
  8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: 98,15% 

  II. A 2017. február 28-i Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye: 

  1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  A nevelési alapelvek, célok és feladatok meghatározása magas színvonalú szakmai munkát tükröz. 
  Fejleszthető területek: 
  Alakítsák ki és rögzítsék a gyermeki tevékenységek ellenőrzési-értékelési elveit 

  2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  A külső-belső változásokat folyamatosan nyomon követi, felismeri azok szükségességét. 
  Fejleszthető területek: 
  Az intézményi jövőkép kialakítása kapjon nagyobb hangsúlyt a stratégiai dokumentumokban. 

  3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  Konstruktívan és rendszeresen együttműködik munkatársaival, demokratikus vezetési stílus jellemzi. Önképzés és fejlesztés iránti elkötelezettségű. Erős és példaértékű hivatástudattal rendelkezik. 
  Fejleszthető területek: 
  nincs ilyen terület 

  4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  Az óvodapedagógusok szakmai céljait támogatja és biztosítja hozzá a feltételeket. Az önképzés és a belső továbbképzés kiemelkedő fontosságú. A döntések előkészítésébe bevonja kollégáit, ötleteiket, javaslataikat figyelembe veszi. 
  Fejleszthető területek: 
  nincs ilyen terület 

  5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  Szorosan és hatékonyan együttműködik a fenntartóval az intézményi célok érdekében 
  Fejleszthető területek: 
  A vezetői munka hatékonysága érdekében a vezetői időbeosztás optimálisabbá tétele és a folyamatok nyomon követhetőségének szabályozási átgondolása. 

  III. A 2017. november 23-i Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeképpen a három tagú szakértői bizottság az óvoda szakmai munkájával kapcsolatban az alábbi megállapítást tette: 

  1. Pedagógiai folyamatok 

  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  A gyermekek fejlődésének nyomon követését szolgáló dokumentáció felülvizsgálata. A csoportnapló tartalmi, formai korszerűsítése, felépítésének újragondolása az átláthatóság figyelembe vételével. 
  Kiemelkedő területek: 
  A nevelőtestület szakmai felkészültsége, szoros szakmai együttműködése, nyitottsága. Napra kész ismeretek, képzés, folyamatos önképzés, értékközvetítés, hatékonyság. Az ONAP alapelveinek érvényesítése a pedagógiai programban, gyakorlati munkában, tudásmegosztásban. 

  2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Csoportnaplókban a differenciálás megjelenítése. 
  Kiemelkedő területek: 
  Család-óvoda kapcsolata, környezettudatos szemlélet és gyakorlat, hagyomány ápolás sokszínűsége, vezetői elvárások érvényesítése. 

  3. Eredmények 

  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Az eredmények kimutathatósága 
  Kiemelkedő területek: 
  Az óvodai nevelés egészében betöltött kulcsszerep. 

  4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Nincs 
  Kiemelkedő területek: 
  Munkaközösségek hatékonysága, színvonalas szervezeti kultúra, az intézmény dolgozóinak szoros együttműködése. 

  5. Az intézmény külső kapcsolatai 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Panaszkezelési szabályzat elkészítése, a kapcsolatrendszer tartalmának pontosítása. 
  Kiemelkedő területek: 
  Széleskörű kapcsolatrendszer, az intézmény szerepe a magyar óvodapedagógiában. 

  6.A pedagógiai munka feltételei 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  IKT eszközök használata 
  Kiemelkedő területek: 
  A tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése az udvaron, a stratégiai és operatív tervekkel koherensen. Innovációra nyitott testület és intézményvezetés. Jó gyakorlat átadás, fogadás. Kimagasló hagyományőrzés, programszervezés. 

  7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Nincs. 
  Kiemelkedő területek: 
  Az intézmény a stratégiai feladatainak pozitív megvalósulása érdekében a PDCA ciklust alkalmazza. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában is jelen van.